TIETOA EFFICIENT FLOW -PROJEKTISTA

Projektin tavoitteet

  • Parantaa tavaroiden ja matkustajien liikkumista Rauma-Gävle ja Turku-Tukholma välisillä väylillä.
  • Edistää näiden kahden keskisen Itämeren alueen väylän kehittymistä, tuottaa kestäviä tuloksia ja parhaita käytäntöjä sovelluksiin muhin satamiin ja väyliin alueella.
  • Kehitetään prosesseja, liiketoimintamalleja ja ICT-työkaluja, joilla parannetaan tiedonvaihtoa satamatoimijoiden, satamien, sataman ja sisämaan toimijoiden sekä satamien ja alusten välillä.
  • Hankkeen odotetaan tuottavan 7 % ajallista säästöä.

Käytännön toimet

  • Toteutetaan meriliikenteen hallintaa (Sea traffic management (STM)).
  • Parempi tiedonvaihto keskisen Itämeren alueen kahden väylän toimijoiden välillä parantaa molemmissa tapauksissa tehokkuutta ja säästää aikaa, vähentää kuljetusaikaa, parantaa kuljetusten ennakoitavuutta ja parantaa kestävyyttä ja kuljetusten laatua.
  • Kehittämällä prosesseja ja hyödyntämällä uusia digitaalisia ratkaisuja, tehostetaan liikennevirtoja väylissä.

Faktoja projektista

RAHOITTAJA
EU: Interreg Central Baltic ProgramHANKETTA KOORDINOI:
Swedish Maritime Administration (Ruotsi)

MUUT PARTNERIT:
Swedish Maritime Administration (Ruotsi)
Satakunnan ammattikorkeakoulu SAMK (Suomi)
Liikennevirasto (Suomi)
Gävlen satama (Ruotsi)
Rauma satama (Suomi)

www.efficientflow.eu 

YHTEYSTIEDOT

Minna Keinänen-Toivola, Ph.D.

+358 44 710 3063
minna.keinanen-toivola(a)samk.fi