STM EfficientFlow logo


tehostamme suomen ja ruotsin välistä meriliikennettä

tietoa projektista

Kesto
01.03.2018–28.02.2021

Kokonaisbudjetti
4.572.901,98 €

SAMK
828.164,25 €

EAKR
621.123,18 €

Projektin verkkosivut:
 www.efficientflow.eu

partnerit

Finnish transport agency

SMART URBAN BUSINESS

EFFICIENT FLOW -PROJEKTI ON SATAKUNNAN AMMATTIKORKEAKOULUN
KANSAINVÄLISEN JA MONIALAISEN ÄLYKKÄÄT KAUPUNKIALUEET -TUTKIMUSRYHMÄN ALAINEN PROJEKTI.