TAVOITTEET

 • PortMate parantaa pienvenesatamien turvallisuutta, ympäristöystävällisiä palveluja sekä markkinointia. 

 • PortMate hallinnoi veneilijöille suunnattujen palvelujen kehittämistä
  19 pienvenesatamassa keskisellä Itämerellä.

 • Hankkeen pilottisatamat sijaitsevat Suomessa, Ahvenanmaalla ja Ruotsissa.

 • Pilottisatamien parhaita palvelujen kehitystoimenpiteitä voidaan jatkossa soveltaa myös laajemmin muualla Itämeren alueella. 

KÄYTÄNNÖN TOIMET

 1. Vuorovaikutteisen, nykyisiin järjestelmiin yhteensopivan, ohjeiston luominen avustamaan veneilijöitä saapumaan ja lähtemään satamasta turvallisesti sekä takaamaan turvallisen satama-ajan.

 2. Kestäviin ja resurssitehokkaisiin ratkaisuihin investoiminen maalla
  (kuten aurinkopaneelit, sanitaatio, LED-valaistus ja langaton internetyhteys)

 3. Piensatamaoperaattoreiden yhteistyön vahvistaminen, sekä veneilijöiden huomioiminen kehittämällä tarvittavia palveluja ja niiden saatavuutta.

FAKTOJA PROJEKTISTA

RAHOITTAJA
EU: Interreg Central Baltic Program

KESTO
1.11.2016–31.12.2019

BUDJETTI
Kokonaisbudjetti: 2 727 225 €
 2 045 419 €

PROJEKTIPÄÄLLIKKÖ
Minna Keinänen-Toivola
minna.keinanen-toivola(a)samk.fi
+358 44 710 3063

HANKETTA KOORDINOI
Satakunnan ammattikorkeakoulu SAMK (Suomi)

MUUT PARTNERIT
Rauman kaupunki (Suomi)
Gävlen kunta (Ruotsi)
Söderhamnin kunta (Ruotsi)
Sottungan kunta (Ahvenanmaa)
Kökar Havspaviljong Ab. (Ahvenanmaa)