Lisätietoa Satamari-projektista

PROJEKTIN TAVOITTEET

  • Selvitetään Satakunnan merisektorin nykytilanne energiatehokkuudessa ja valmistautumisessa tuleviin säädöksiin.
  • Lisätään tietoisuutta ja kehitetään koulutusta politiikoista, strategioista sekä keskitytään erityisesti löytämään käytännön toimia energiatehokkuuden parantamiseksi meriklusterissa.
  • Lisätään alueen kilpailukykyä vastaamaan paremmin kiristyvään ympäristösäätelyyn  uusilla cleantech-ratkaisuilla ja digitalisaation avulla.

Visiona on, että Satakunta on Euroopan johtava alue meriteknologia-alan energiatehokkuusosaamisessa vuoteen 2022 mennessä.

KÄYTÄNNÖN TOIMET

  • Pilotoidaan energiatehokkaita ratkaisuja meriteollisuudessa lainsäädännön, teknologian ja kustannustehokkuuden näkökulmista.
  • Kehitetään ohjeistus- ja päätöksentekotyökalu yrityksien energiatehokkaiden ratkaisujen kehittämiseksi.

FAKTOJA PROJEKTISTA

Rahoittajat 
Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR) ja Satakunnan ammattikorkeakoulu (SAMK)

Kesto
1.1.2018-31.12.2020

Budjetti
Kokonaisbudjetti: 228 267 €
EAKR: 157 787 €

Projektipäällikkö
Minna Keinänen-Toivola
minna.keinanen-toivola(a)samk.fi
+358 44 710 3063

Hanketta koordinoi
Satakunnan ammattikoreakoulu (SAMK)

Pilottikohteet Raumalla
SeaSide Industry Park,
Rauman Satama Oy ja Euroports Rauma Oy